Tyringe

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

TYRINGE

Province (Landskap): Skåne
County (Län): Skåne län (until 1997 Kristianstads län)
Additions : 1952 Finja, Hörja, Matteröd, Röke, Västra Torup
Incorporated into : 1971 Hässleholm

Arms of Tyringe
Official blazon
Swedish

I grönt fält en femtandat skärhjul av silver och däröver en ginstam av silver, belagd med ett björklöv mellan två ax, alla gröna|-

English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Approved on 19 December 1958, The Colour Green and the Ears symbolises Agriculture. The Birch leaves symbolises the Forests. The Cutting Wheel symbolises the Metal Industry.
The five tooths of the wheel symbolises the Five Parishes Finja, Röke, Hörja, Västra Torup and Matteröd which in 1952 formed Tyringe.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us onLiterature : Skånska Vapenbilder. Poster issued on April 30,1966 by the Sydsvenska Dagbladet Snällposten. Symbolism from Andersson, 1994.