Udenhout

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

UDENHOUT

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1997 Tilburg
Toevoegingen : -

I : 14 oktober 1818
"Van goud beladen met een klimmenden leeuw van azuur."

Wapen van Udenhout

Oorsprong/verklaring

Udenhout had geen eigen wapen tot het begin der 19e eeuw. Bij de aanvraag van het wapen in 1815 vroeg de burgemeester daarom ook de leeuw uit het Rijkswapen (de leeuw van Nassau) aan, vergezeld van het randschrift "Tandem triumphat 1814". Deze spreuk heeft betrekking op het herstel van de onafhankelijkheid in 1814.

De Hoge Raad van Adel besloot uiteindelijk om, net als bij andere gemeenten, de leeuw zonder de blokjes te verlenen (om verwarring met her rijkswapen te voorkomen). Waarom in het geval van Udenhout ook de kleuren zijn verwisseld is niet bekend. De spreuk, die geen betrekking had op de gemeente op zich, werd uiteraard niet verleend.

Udenhout.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Udenhout.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Udenhout

Het wapen in het dorp (bron)

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Fasel en Wuisman, 1978