Uithoorn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

UITHOORN

Provincie : Noord Holland (1814-1819 Utrecht)
Opheffing : -
Toevoegingen : 1820 Thamen, 1989 Mijdrecht (ged)

I : 11 september 1816
"Van lazuur met een hoorn van goud, geband van keel, uit de mond van welke is uitkomende een kinderborstbeeld in zijne natuurlijke kleur."

Wapen van Uithoorn

II : 19 maart 2020
"In azuur een hoorn van goud, beslagen van zilver en geband van keel, en uit de mond uitkomend een kinderborstbeeld van natuurlijke kleur; in een golvende schildvoet van zilver een roos van keel, geknopt van goud en gepunt van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Uithoorn

Oorsprong/verklaring

Een sprekend wapen, alhoewel hoorn hier hoek betekent. Wanneer het wapen is ontstaan is niet bekend. Het werd door de burgemeester in 1815 aangevraagd met de mededeling dat het al lage tijd werd gebruikt.

In 1978 besloot de burgemeester tot het wijzigen van het wapen. Hiertoe werden een tweetal ontwerpen gemaakt. De omschrijving van het eerste ontwerp was alsvolgt:
" Doorsneden door een dwarsbalk van keel, beladen met een horizontaal geplaatste rozentak van zilver : Gedeeld : a in azuur een hoorn van goud, beslagen en gesnoerd van keel, waaruit een kinderborstbeeld van natuurlijke kleur komt; b in keel een kogge van goud, varende op een zee, golvend gedwarsbalkt van zilver en azuur van zes stukken; II van krukkenvair van zilver en sabel.Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

In dit ontwerp is het wapen van Uithoorn gecombineerd met het wapen van Thamen (schip), de in met name het dorp De Kwakel belangrijke rozenteelt (rozentak) en de vroegere turfwinning (krukkenvair). Het schip symboliseerde tevens de belangrijke scheepvaart in de Middeleeuwen op de Amstel.

Het tweede ontwerp bevatte boven dezelfde symbolen, alleen was het schip van sabel, met zeilen van keel, op een veld van zilver. De golven ontbraken. Onder was het krukkenvair vervangen door twee gekruiste doornige rozentakken van zilver op een veld van keel. De dwarsbalk ontbrak eveneens.

De Hoge Raad van Adel ging niet akkoord met de beide ontwerpen, de gemeenteraad besloot niet verder aan te dringen en besloot daarop van de wapenwijziging af te zien.

Pas in 2020, bij het 200 jarig bestaan van de gemeente, werd het wapen alsnog gewijzigd met een element voor de andere dorpen in de gemeente, zie boven.

De nieuwe elementen zijn een roos (voor de sierteelt) en een golvende schidvoet (voor de Amstel). Ook werd de gebruikelijke gemeentekroon toegevoegd aan het wapen. In het voorstel werd de roos eerst geplaatst op de hoorn, maar de Hoge Raad van Adel stelde voor de roos in de schildvoet te plaatsen, waarmee de gemeente instemde.

Uithoorn.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Uithoorn.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel; Informatie gemeente Uithoorn