Ulestraten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


ULESTRATEN

Provincie : Limburg
Opheffing : 1982 Meerssen
Toevoegingen : -

I : 13 april 1889 "In azuur de H.Catharina, met gelaat en haardos en handen van natuurlijke kleur, gekroond van goud, in een gewaad van hetzelfde, staande op een terras van sinopel, met den rechtervoet geplaatst op het ter neder liggende lichaam van keizer Maxentius, gekleed van sabel, op het hoofd een gouden kroon, en in de hand een gouden scepter hebbende; de heilige heeft een rad met pinnen van zilver aan hare rechterzijde, draagt in de rechterhand een ontbloot zwaard van zilver met gevest van goud, en met de punt omlaag, en in de linkerhand een van goud gekroond schild; gedeeld : rechts het wapen der familie Hoensbroek, beladen met 8 fascen beurtelings van zilver en keel en over alles heen een van goud gekroonde, getongde en geklauwde tweestaartige leeuw van sabel; links het wapen der graven van Aspremont-Lynden-Rechem, gevierendeeld : het eerste en vierde kwartier van keel beladen met een kruis van goud, het tweede en derde kwartier van goud beladen met een klimmende leeuw van keel."

Wapen van Ulestraten

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een combinatie van de patroonheilige en de voorstelling van haar marteldood, en een combinatie wapen met de wapens van de vroegere landsheren.

Van den Bergh noemt een zegel uit de 17e eeuw, waarop de voorstelling van het wapen, zonder de keizer.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : vdBergh, 1878