Västergötland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Sweden.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of Sweden > Sveriges Kommunvapen
Sweden.jpg

VÄSTERGÖTLAND

Arms of Västergötland

Official blazon

I av svart och guld ginstyckat fält ett lejon av motsatta tinkturer med röd beväring, därest dylik skall komma till användning, i övre vänstra och i nedre hörnet av fältets svarta del åtföljt av en stjärna av silver.

Origin/meaning

The lion in a divided shield first appeared in the 13th century as arms for the local ruler Tyrgil Knutsson. The oldest use as provincial arms dates from 1562 and shows 4 stars besides the lion. On later images the arms showed variations with 1-4 stars each with 6 to 8 points. The arms were finally officially granted in 1885.

Arms of Västergötland

The arms in 1660
Arms of Västergötland

The arms as shown by Liljeblad, 1878
Arms of Västergötland

The arms in the Kaffe Hag album +/- 1935

Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature : Nevéus and de Waern, 1992