Vaesrade

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VAESRADE

Provincie : Limburg
Opheffing : 1821 Nuth (2019 Beekdaelen)
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Van den Bergh noemt een zegel uit de 18e eeuw, waarop een aanziende heilige (St.Servatius), met in de rechterhand een sleutel en in de linker een kromstaf, vergezeld van de letters S.Servatius patronus.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : vdBergh, 1878