Veere

From Heraldry of the World
Revision as of 15:55, 11 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg

VEERE

Provincie : Zeeland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1966 Serooskerke (W), Vrouwenpolder (1857 Gapinge), 1997 Domburg (1816 Domburg-Binnen, Domburg-Buiten; 1966 Oostkapelle), Mariekerke (1966 [Aagtekerke]], Grijpskerke (1818 Buttinge, Hoogelande), Meliskerke), Valkenisse (W) (1966 Biggekerke, Koudekerke (ged), Zoutelande), Westkapelle (1816 Ser Poppekerke, Westkapelle-Binnen, Westkapelle-Buiten)

I : 31 juli 1817
"In blaauw 2 torens, waartussen een bootje ligt, schuin achter de linker toren, alles van goud; de torens oprijzende uit een zee van natuurlijke kleur, en op elk een toegewende halfuitkomende wildeman van hetzelfde, gewapend met een knots, en met de hand elk een eind van een lint vasthoudende, waaraan een schild hangt van sabel, beladen met een dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

II : 21 februari 1975
"In azuur een uitkomend koggeschip van goud, aan beide zijden vergezeld van een uitkomende gekanteelde toren van goud, waarop een uitkomende wildeman -de wildemannen half toegewend- van natuurlijke kleur, omkranst van sinopel, houdende met de buitenste hand de knots over de schouder, en met de binnenste een schild van sabel met een dwarsbalk van zilver; een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van 6 stukken, zilver en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren."

Veere.gif

Oorsprong/verklaring:
De boot, in het nieuwe wapen correct voorgesteld als een kogge, staat al in het wapen van de stad sinds 1475, en slaat op het feit dat Veere een belangrijke haven was. De wildemannen zouden de havenwachters voor moeten stellen. Het bijschildje is van het geslacht Borssele, de eerste heren van de stad.

Het oudst bekende zegel dateert uit de 2e helft van de 14e eeuw en vertoont al het schip tussen de torens met de wildemannen, die het wapen Borssele vasthouden. Ook latere zegels vertonen dezelfde afbeelding, die later in een schild geplaatst wordt.

Veerez1.jpg

Het oudste zegel uit de 14e eeuw (Uit Ewe, 1972)
Veerez2.jpg

Het tweede zegel uit de 15e eeuw en het signet uit dezelfde eeuw. (Uit Ewe, 1972)
Veere.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Veere.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962