Velp (NB)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VELP

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1942 Grave (2022 Land van Cuijk)
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur, beladen met den St. Vincentius van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening.

Wapen van Velp (NB)

Oorsprong/verklaring

Op het wapen draagt de H.Vincentius van Valencia het rooster met de punt naar beneden, in tegenstelling tot St.Laurentius, die meestal met de punt naar boven wordt afgebeeld. Het patronaat van de H.Vincentius voor de parochie Velp zal afkomstig zijn van het St.Vincentiuskapittel te Soignies, dat nog in de 15de eeuw een cijns beurde uit alle tienden en renten van de heer van Herpen onder Velp.

In 1356 ressorteerde Velp nog onder de schepenbank van Herpen. Uiterlijk in 1420 vormde Velp met Reek een rechtbank in het Maas­ kantgericht van het Land van Ravenstein. Bij Keizerlijk Decreet van 14.5.1810 werd Velp af­gescheiden van Reek en werd het een zelfstandige gemeente.

Schepenen van Velp zegelden vanaf 1420 met persoonlijke zegels. Bij besluit van de heer, Philips van Kleef en van der Mark, heer van Ravenstein, Herpen, Uden enz. (1492-1527) van 9.4.1522 werd bepaald dat voortaan elk van de vierscharen van Ravenstein, Her­pen en Velp een 'segele van saecken' moest gebruiken. Het zegelstempel dat Velp liet snijden vertoonde de parochiepa­troon met het wapen van genoemde heer (1530).

Zegel van Velp (NB)

Op 20 maart 1815 schreef het gemeentebestuur van Velp dat tijdens het beleg van Grave (1814) het schependomszegel verloren was ge­raakt en daar St. Vincentius op stond. Dit wapen werd in Rijkskleuren verleend, aangezien de gemeente geen kleuren had aangegeven.

Wapen van Velp (NB)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Velp (NB)

Het wapendiploma

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
"In keel een op een punt gesteld rooster van zilver; een schildhoofd van zilver, beladen met drie merletten van keel."

Wapen van Velp (NB)

In dit wapen is dus lleen het rooster opgenomen. Het schildhoofd en de kleuren zijn die van Herpen.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : vdBergh, 1878; Koffie Hag albums +/- 1930