Vledder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VLEDDER

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1998 Westerveld
Toevoegingen : -

I : 23 juli 1940
"In goud 3 over elkaar gelegde ringen van sabel, waarvan de meest rechtsche het eerst aangebracht is, daarna de meest linksche en ten slotte de onderste, in een azuren schildhoek een klaverblad van goud, de steel gehecht aan een schuinslinks geplaatst stokje, alles van hetzelfde. Het schild gedekt met eene gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Vledder

Oorsprong/verklaring

Aan dit wapen ging een vrij ingewikkeld ontwerp vooraf:
"Gedeeld : 1 in goud een halve adelaar van sabel, in de klauw houdend een klaverblad van sinople aan een tronkje van hetzelfde; 2 weer doorsneden: het bovenste in keel een anker van goud en over alles heen een traliewerk van hetzelfde van tweemaal drie stukken, de nagels van sabel; het onderste in goud drie over elkaar gelegde ringen 2 en I, waarvan de meest rechtse het eerst is aangebracht, daarna de meest linkse en tenslotte de onderste. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

De halve adelaar met het klavertakje was ontleend aan het wapen van het geslacht Burmania. Het geslacht Burmania heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vervening in de gemeente. Tevens was Reinoud van Burmania Drost van drenthe van 1540 tot 1557. De familie woonde op de (inmiddels afgebroke) havezathe Moersbergen in de gemeente. Het enige probleem bij het wapen van de Burmania's is dat niet zeker is welk wapen door de in Vledder woonachtige tak gevoerd werd. Er zijn een aantal varianten bekend van het Burmania wapen, wel allemaal met een adelaar en een klaverblad aan een stronkje.

In de eerste variant staat het klaverblad op de linkerhelft van een gedeeld schild. Bij de tweede variant staan er twee klaverblaadjes en in de derde variant staat de adelaar in het eerste kwartier van een gevierendeeld schild. De klaverblaadjes staan in het tweede en derde kwartier. Bij de aanvraag van het wapen werd het klaverblaadje bij de adelaar getrokken, iets wat de familie nooit heeft gevoerd.

Het anker met traliewerk sloeg op het geschil tussen het Landschap Drenthe en de Magistraat van Steenwijk, over een sluis in de Vledder Aa. Deze kwestie speelde van 1613 tot 1620. De sluis werd op last van de stad verwoest, waarna Drenthe een boze brief naar de stad stuurde. Dit ging zo over en weer en de stadhouder en Staten-Generaal moesten er aan te pas komen. Die verwijzen het geschil naar het bestuur van het landschap Overijssel. Drenthe vond dit landschap partijdig, Steenwijk was een Overijsselse stad. Steenwijk had inmiddels een andere sluis ook vernield, waardoor de turfafvoer uit Vledder stokte. Dan sluit Steenwijk de schout van Vledder en Havelte, Gerard Struuk op in de plaatselijke gevangenis. Wanneer onderhandelingen op niets uitlopen, betaalt het landschap Drenthe met gelijke munt terug; de burgemeester van Steenwijk en de stadssecretaris worden gevangen genomen. Opnieuw komt de zaak bij de Staten-Generaal, die ditmaal beslissen dat Steenwijk op alle fronten schuld treft. De sluis moet worden hersteld en Struuk vrijgelaten.

Het wapen van Steenwijk is een anker en de afbeelding symboliseert de gevangenneming door Steenwijk van de Vledder schout.

Het derde element van het ontwerp is de vondst van een groot kringurnenveld in de gemeente in 1937. Deze vondst baarde in Europa veel opzien en bestempelt Vledder als een der oudst bewoonde plaatsen in Nederland.

Tegelijkertijd werd ook een eenvoudiger ontwerp ingediend;
"In keel een anker van goud en over alles heen een traliewerk van hetzelfde van tweemaal twee stukken, de nagels van sabel. En een schildhoofd van goud, beladen met drie naast elkaar geplaatste ringen van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

De Hoge Raad van Adel gaf geen antwoord, maar vroeg eigenhandig het huidige wapen aan. De gemeente werd in deze procedure niet gekend. Weliswaar is het wapen samengesteld uit elementen van het ontwerp, maar geheel tevreden was de gemeente niet.

Wapen van Vledder

Briefhoofd, +/- 1960
Wapen van Vledder

Poststempel 1986

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1945b