Vries

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


VRIES

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1998 Assen (ged), Zuidlaren (ged) (1999 Tynaarlo)
Toevoegingen : -

I : 7 december 1931
"In goud, bezaaid met eikebladeren van sinopel, een schoorsteenhaal van sabel, en een zoom van keel, beladen met 8 cornoeljebloemen van zilver, met gouden hart. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen. Schildhouders : twee wildemannen, omkranst en omgord met loof, in de vrije hand een knots over den schouder houdende, alles in natuurlijke kleur."

Wapen van Vries

Oorsprong/verklaring

Het wapen is opgebouwd uit elementen van het wapen van de familie Homan, die in Vries eeuwenlang openbare ambten bekleede (schoorsteenhaal en eikebladeren), de vroeghistorische bewoning (wildemannen) en het feit dat de zeldzame kornoelje veel in de gemeente voorkomt.

Wapen van Vries

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Vries

Het wapen op een ansichtkaart


Literatuur: Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg