Vriezenveen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


VRIEZENVEEN

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : 2002 Twenterand
Toevoegingen :

I : 22 april 1899
"In zilver een geplante eikenboom van sinopel."

Wapen van Vriezenveen

Oorsprong/verklaring

Vriezenveen voerde tot het eind der vorige eeuw geen eigen wapen. Aanleiding voor het aanvragen van een wapen was, net als bij diverse andere gemeenten, de bouw van een nieuwe vergaderzaal voor de Staten van Overijssel. In de ramen van deze zaal zouden de wapens van de diverse gemeenten opgenomen moeten worden.

Over de oorsprong van het wapen, dat officieus al eerder gevoerd schijnt te zijn, zijn een tweetal versies in omloop.

De ene versie gaat ervan uit dat het wapen in afgeleid van de vele eikenbomen, die in de gemeente voorkomen.

De andere versie gaat uit van de zogenaamde Rusluie. Dit waren handelaars, die vooral zaken deden met Rusland. Zij verbleven een groot gedeelte van hun leven in Rusland en sleten hun oude dag in hun geboortedorp. Zij keerden terug met een schat aan levenservaring en taaie volharding. Toen voor Vriezenveen een wapen ontworpen moest worden hebben zij waarschijnlijk voor de eikenboom gekozen. Een eikenboom staat voor stoerheid en kracht, eigenschappen die de rusluie zichzelf toedachten.

In hoeverre een van beide verhalen juist is is helaas niet bekend.

Vriezenveenz1.jpg

19e eeuws zegel van de gemeente
Wapen van Vriezenveen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Vriezenveen

Poststempel 1972
Wapen van Vriezenveen

Poststempel 1984
Wapen van Vriezenveen

Poststempel 1999
Wapen van Vriezenveen

Het wapen op het oude raadhuis (bron)


Literatuur: Informatie gemeente Vriezenveen.


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg