Vrijenban

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

VRIJENBAN

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1921 Delft, Pijnacker (2002 Pijnacker-Nootdorp)
Toevoegingen : 1833 Biesland, 1855 Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt

I : 10 juli 1885
"Gevierendeeld : het eerste kwartier (heerlijkheid Vrijenban) van zilver, beladen met een paal van lazuur, en een golvende dwarsbalk, mede van lazuur, loopende over 't geheel, het tweede kwartier (heerlijkheid Ackersdijk) van goud, beladen met een fasce van sabel, waarop liggende een wassende maan van zilver, vergezeld van 3 leeuwenkoppen van keel, staande 2 boven en 1 onder, het derde kwartier (heerlijkheid Vrouwenregt) van goud, beladen met een burcht van keel, het vierde kwartier (heerlijkheid Abtsrecht) van zilver, beladen met 2 kruislings geplaatste bisschopsstaven van sabel, waarover een bisschopsmijter van keel, geboord van goud en met 5 stenen van goud."

Vryenban.jpg

Oorsprong/verklaring :

Het wapen is een samenstelling van de wapens van de voormalige (ambachts)heerlijkheden Vrijenban, Ackersdijk, Vrouwenrecht en Abtsrecht. De gelijknamige gemeenten met uitzondering van Abtsregt, voerden geen eigen wapens.

Wapen van Vrijenban

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

De ambachtsheerlijkheid Vrijenban werd door de Hoge Raad van Adel op 14 juli 1819 bevestigd in het gebruik van dat wapen.

Wapen van Vrijenban

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Vrijenban

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

In het Manuscript Beelaerts van Blokland wordt het wapen van de heerlijkheid als zodanig vermeld.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Beelaerts van Blokland, 17??