Warns

From Heraldry of the World
Revision as of 07:37, 11 January 2019 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "Friesland|Frieslân (Friesland)" to "Friesland|Fryslân (Friesland)")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WARNS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Nijefurd

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Gedeeld: I. gedwarsbalkt van vier stukken zwart en zilver; II. in rood een gouden anker."

Wapen van Warns

Oorsprong/verklaring

Het dorp Warns bezat al een wapen dat, evenals de wapens van Koudum en Molkwerum, was overgeleverd uit het wapenboek van Andries Schoemaker van rond 1695. Het is geen toeval dat juist van deze dorpen een wapen is overgeleverd. De drie plaatsen hadden in het begin van de 16de eeuw al een belangrijk aandeel in de internationale scheepvaart.

Door de eenvoud van het wapen (gedwarsbalkt van vier stukken), lijkt het zeer aannemelijk dat het van een vlag is afgeleid (het heeft meer weg van een vlag dan van een wapen), daar men op zee meer aan vlaggen had dan aan wapens. Er zijn tot op heden helaas nog geen bronnen gevonden die deze stelling kunnen bevestigen.

Het wapen van Warns was als enige van de drie dorpswapens nog steeds niet officieel vastgelegd. Door de eenvoudige uitvoering van het wapen, is de kans op doublures groot. Mede hierom, en om dit oude wapen wat sprekender te maken, heeft de Fryske Rie foar Heraldyk er voor gekozen het wapen te vermeerderen.

Om het genoemde scheepvaartverleden te symboliseren, is voor de vermeerdering van het wapen gekozen door de toevoeging van een veld met een anker in de kleuren van het gebied; goud en rood. Het goud kan ook worden gezien als symbool voor de welvaart, die de scheepvaart het dorp bracht.

Er is bewust van afgezien om voor een verwijzing naar de Middeleeuwse Slag van Warns te kiezen, daar deze slag eerder bij Stavoren dan bij Warns plaatsvond.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Informatie verkregen via R.J. Broersma