Warnsveld

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WARNSVELD

Provincie : Gelderland
Opheffing : 2005 Zutphen
Toevoegingen : -

I : 21 maart 1853

"Van sinopel beladen met eenen naakten, omgorden, gebaarden en gevleugelden linkszienden afgod, in elke hand eene slang houdende, alles van zilver, staande op een liggend rad van goud."

Wapen van Warnsveld

Oorsprong/verklaring

Het wapen stelt, volgens de aanvraag, de Saksische of Friesche god Warns voor, hetgeen het wapen sprekend maakt. De Hoge Raad van Adel nam de bijgevoegde tekening over.

Wapen van Warnsveld

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Warnsveld

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Warnsveld

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Warnsveld

Poststempel

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur :