Warstiens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Oorsprong/verklaring

De witte baan in het blauwe veld is het Langdeel dat het dorp doormidden snijdt. De kleuren zijn ontleend aan het wapen van de voormalige gemeente Idaarderadeel. De klavers geven het agrarische karakter weer.


Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl