Wedde

From Heraldry of the World
Revision as of 17:23, 19 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.gif


WEDDE

Provincie  : Groningen
Opheffing  : 1968 Bellingwedde
Toevoegingen : -

I : 20 juni 1884
"Gedeeld: rechts een kasteel van keel op een veld van zilver; links doorsneden: boven een hooischelf van goud op een veld van sinopel, en beneden 2 golvende fascen van azuur op een veld van zilver."

Wapen van Wedde

Oorsprong/verklaring:
Het wapen is een samenstelling van de Wedder Borg (zie ook Bellingwedde), een symbool voor veeteelt, en de Dollard, waaruit de gemeente is ontstaan.

In het ontwerp voorafgaande aan de verlening, stonden er in plaats van de hooimijt twee gekruiste zeisen. De gemeente vond een mooimijt een beter symbool. Het wapen is dus conform de wijziging verleend.

Wedde was destijds blijkbaar een armlastige gemeente, aangezien in hetzelfde koninklijk besluit waarin het wapen wordt verleend, de gemeente vrijgesteld wordt van het betalen van de bijbehorende leges.

Wedde.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Literatuur : Sierksma, 1962; archief gemeente Bellingwedde.