Wessem

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WESSEM

Provincie : Limburg
Opheffing : 1991 Heel (2007 Maasgouw)
Toevoegingen : 1818 Pol en Panheel (ged)

I : 5 november 1889
"Een veld van sinopel, bezaaid met takjes van wishout van goud (als zinspeling op den naam der gemeente) en beladen met het beeld van zilver van den H.Medardus, het hoofd gedekt met den mijter van zilver, handen en aangezicht van natuurlijke kleur, hebbende in de rechterhand een vlammend hart van keel en in de linker een kromstaf van goud, zoomede aan een lint van keel en goud een wapenschild van goud beladen met 3 van banden van zilver voorziene hoornen van keel, geplaatst 2 en 1 (het wapen van het voormalige graafschap Horne)."

Wapen van Wessem

Oorsprong/verklaring

De oudste vermelding van Wessem dateert uit 965 in een schenkingsacte van de H. Bruno, aartsbisschop van Keulen. Wessem was een bezit van het klooster ter plaatse, dat in 1219 de rechten overdroeg aan Willem III van Horn. De Van Hornes zijn in bezit geweest van de heerlijkheid tot 1568. Hierna verviel de heerlijkheid tot Rijksheerlijkheid, in feite bestuurd door de graven en hertogen van Gelre.

De schepenbank voerde tenminste in 1442 al een zegel, bezaaid met sterretjes, met daarop de H. Medardus, de kerkpatroon. De heilige houdt in de ene hand een hart en in de andere een kromstaf. Voor de heilige staat een schild met het wapen van Horn. Op een nieuw zegel, gemaakt in de 17e eeuw staat eveneens de heilige met het schild, alleen zijn de horens van Horn nu 1 en 2 geplaatst, i.p.v. 2 en 1. Dit zegel is tot de Bataafse Republiek in gebruik gebleven.

Bij de aanvraag van het wapen werd uitgegaan van het oudste zegel, alleen werden de sterretjes vervangen door takjes, als sprekend element voor de gemeente.

Zegel van Wessem

Het stadszegel van Wessem (1442-1793)
Zegel van Wessem

Het derde schepenbankszegel van Wessem
Wapen van Wessem

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Wessem

Poststempel 1989
Wapen van Wessem

Het wapen op een envelop 1985

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby,
which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us on


Literatuur : Eversen en Meulleneers, 1900