Westdongeradeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


WESTDONGERADEEL

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1984 Dongeradeel (2019 Noardeast-Fryslân)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Van lazuur, beladen met eene golvende bande van zilver, van de regter boven naar de linker benedenhoek nederdalende. Het schild gedekt met een gouden kroon. "

NB : de kroon heeft drie bladeren en twee parels.

Arms of Westdongeradeel

Oorsprong/verklaring

De schuinbalk stelt het riviertje de Donge voor. Vergelijk ook het wapen van Oostdongeradeel.

Wapen van Westdongeradeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Westdongeradeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Westdongeradeel.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Westdongeradeel.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Westdongeradeel

Briefhoofd, +/- 1980


Literatuur: Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink