Westenschouwen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WESTENSCHOUWEN

Provincie  : Zeeland
Opheffing  : voor 1830 Burgh (1961 Westerschouwen (1997 Schouwen-Duiveland) )
Toevoegingen : -

I : 31 juli 1817
" In sabel een dwarsbalk van goud."

Arms of Westenschouwen

Oorsprong/verklaring

De oorsprong is onbekend, het wapen werd al gevoerd als heerlijkheidswapen. Misschien is het wapen afgeleid van het wapen van Borsele (?).


Literatuur:


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink