Westmalle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Wapens van alle landen
Armorial du Monde
Belgium.jpg
Belgian heraldry portal
Belgische wapens
Armorial de Belgique
Belgium-flag.jpg

WESTMALLE

Province : Antwerpen
Split from : 1839 Westmalle-Zoersel Incorporated into : 1977 Malle

Wapen van Westmalle

Official blazon

  • (1839) een blaeuw veld met eenen klimmenden leeuw van goud.
  • (1914) Geveirendeeld: 1 en 4 in blauw een zilveren keper, vergezeld van drie stappende gouden hanen, roodgebekt, -gekamd, -gebaard en -gepoot, de beide hanen in het hoofd zijnde toegewend, wat het wapen is van Cottereau; 2 en 3, gedwarsbalkt van zilver en blauw met een rooden zoom, wat het wapen is van Dammartin.

Origin/meaning

The first arms were granted on April 30, 1839 and completely revised on May 2, 1914

The two villages of Wetmalle and Zoersel formed an Estate until 1793, and a municipality until 1839, when the old municipality was split in Westmalle and Zoersel. The first arms from 1839 are identical to the arms of Westmalle-Zoersel. The estate was since 1738 a possession of the Powis family, and the red lion on a golden field was the arms of the Powis family.

Westmalle2.jpg

The new arms are the arms of the Cottereau family, Lords of Westmalle and Zoersel from 1531-1702.

Wapen van/Blason de Westmalle

The arms in the Koffie Hag/Café Hag albums +/- 1930


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Servais, 1955