Weurt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


WEURT

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : 1818 Beuningen
Toevoegingen : -

De gemeente voerde geen eigen wapen.

Bij de aanvraag op 29 juli 1816 gaf de burgemeester te kennen dat de gemeente niet over een wapen beschikte en er ook niet voor in aanmerking wilde komen.

De gemeente was pas in de Franse tijd ontstaan en behoorde daarvoor altijd tot Beuningen.


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink