Wijchen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Wijchen/Arms (crest) of Wijchen

Het wapen van 1816
Wapen van Wijchen/Arms (crest) of Wijchen

Het wapen van 1984
Country : Netherlands
Netherlands.jpgProvince : Gelderland
Gelderla.jpgAdditions:


Loading map...
Official blazon
Dutch
  • (1816) Van lazuur beladen met een drift koeijen, staande op en terras, alles van goud. (NB : de drift bestaat uit 2 koeien, die vergezeld zijn van een boom ter rechterzijde)
  • (1984) In keel een schuinkruis, vergezeld van 4 omgekeerde droogscheerdersscharen, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren.
English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 20 juli 1816 en gewijzigd op 28 maart 1984.

De koeien in het oude wapen duiden waarschijnlijk op de veemarkt ter plaatse. Van Wijchen zijn verder geen oudere wapens of zegels bekend.

Het nieuwe wapen is het wapen van Batenburg, de enige van de 3 opgeheven gemeentes met een historisch wapen.

English

The old arms are a symbol for the historical cattle auction in the village. After the merger with the two other municipalities, it was decided to adopt the arms of the former municipality of Batenburg. These are derived from the Batenburg family, and were the only historical arms.

Literatuur: Sierksma, 1962; informatie gemeente Wijchen


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink