Wijmbritseradeel

From Heraldry of the World
Revision as of 16:50, 16 September 2010 by Knorrepoes (talk | contribs) (Created page with '{|width="100%" style="color:black; background-color:#ffffcc;" |width="15%"|50 px|left |width="70%" align="center" |'''Heraldry of the World<br/>Civic her…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse gemeentewapens
Netherlands.jpg


WIJMBRITSERADEEL / WYMBRITSERADIEL

Provincie : Frieslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 1984 Doniawerstal (ged), IJlst

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met 7 leliën van goud, paalsgewijze geplaatst 2,3 en 2. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

II : 1 november 1975
"Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wymbrit1.gif

III : 16 maart 1984
"Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1; in een hartschild van goud een kogge van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wymbrit2.gif

Oorsprong/verklaring:
Op oude zegels van de grietenij komen altijd een halve adelaar en een wisselend aantal lelies voor, de oorsprong van beide elementen is niet duidelijk. In 1818 werden alleen de lelies verleend als wapen. Al in 1963 vroeg het Rijksarchief in Friesland aan deHoge Raad van Adel of het historische wapen niet hersteld kon worden. De Raad adviseerde daarop positief, maar de gemeente vroeg geen wijziging aan. Pas in februari 1975 vroeg de gemeente een nieuw wapen aan. Het hartschild in het laatste wapen gaat terug op het oudste zegel van IJlst, waarop een kogge voorkwam.

Wymbritseradeel.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wymbritseradeel.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven:Blauhûs, Folsgeare, Gastmer, Heech, Oudega, Skearnegoutum, Tearns, Woudsend.

Literatuur : Dull tot Backenhagen, z.j.; Leeuwarder Courant, 6 juni 1975.