Wijnjewoude

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WIJNJEWOUDE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In rood een ingedreven punt van goud, overgaande in een staak van hetzelfde; in de schildvoet beladen met een golvende blauwe dwarsbalk; rechts op het rood vergezeld van boven naar beneden van een klaverblad, twee naast elkaar geplaatste turven en een boekweitkorrel, alles van zilver, en links op het rood een zilveren steigerend paard."

Wapen van Wijnjewoude

Oorsprong/verklaring

Wijnjewoude is in 1974 ontstaan na de samenvoeging van Wijnjeterp en Duurswoude. Beide dorpen waren lange zogenaamde streekdorpen op een zandgrond. Dit is weergegeven door de smalle gouden paal in het wapen. De beide dorpen worden weergegeven door de twee rode vlakken. De kleur rood symboliseert de bloeiende heide. De turven herinneren aan de vele turfafgravingen in het gebied. Op de schrale heidegrond warden schapen gehouden en werd boekweit geteeld. De boekweitkorrel herinnert hieraan. Na de afgraving van de heide zijn vruchtbare weiden ontstaan, gesymboliseerd door het klaverblad. Het paard is het symbol voor de beide dorpskerken, die alletwee een paard als windvaan hadden. De blauwe balk in de schildboet stelt het Oud-Diep voor.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : De Woudklank, 02-03-2000.