Wildenborch

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens
Netherlands.jpg

WILDENBORCH (Huis en landgoed)

Provincie : Gelderland

Verleend : 23 september 1818
"Kanteelig-doorsneden van drie stukken van rood op zilver; het bovenste beladen met twee hoefijzers van goud, het onderste een gemetseld muurwerk voorstellend."

Wapen van Wildenborch

Oorsprong/verklaring

De gekanteelde muur stelt het versterkte huis voor. De hoefijzers zijn ontleend aan het hemteken van het wapen van de Heren van Wisch, dat twee paardenbenen voorstelde. Het huis werd voor het eerst genoemd in 1372 als zijnde een bezitting van Sweder Rodebaert van Wisch.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925.