Wilhelminapolder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WILHELMINAPOLDER

Provincie : Zeeland
Opheffing : 1959 Brede Watering van Zuid-Beveland (1980 Noord- en Zuid-Beveland (1996 Zeeuwse Eilanden))
Toevoegingen : -

I : 22 april 1819
"Door een gouden dwarsbalk doorsneden van groen en zwart, over alles heen een paal van zilver en als hartschild in blauw een gekroonde W van goud.."

Wapen van Wilhelminapolder

Oorsprong/verklaring

Het hartschildje en de naam verwijzen naar Koningin Wilhelmina van Pruissen, echtgenote van Koning Willem I. De polder was in 1808 gevormd door koning Lodewijk Napoleon. In 1815 werd de naam gewijzigd.

Bij de aanvraag van het wapen in 1815-6 werd bovenstaand wapen ingediend, maar met als hartschild een wapen met een gans. Als verklaring werd gegeven "Een bodem van sand of zand, door tusschenkomst van Goud verheven tot groen of vruchtgevend land". Het hartschild was het wapen van de stad Goes.

Verder werd nog aangegeven dat de zilveren paal het 'Canaal van Navigatie, dat de polder in twee deelen scheid' voorstelt. Dit zou het wapen zijn dat de polder op dat moment voerde. Door de recente naamswijziging werd echter gevraagd de gans te vervangen door de gekroonde W. Aldus geschiedde.


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:eBay shop
Download shop

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel.