Winschoten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WINSCHOTEN

Provincie : Groningen
Opheffing : 2010 Oldambt
Toevoegingen : -

I : 3 september 1853
"Een schild van lazuur, beladen met eenen monnik van vleeschkleur, passant op eene zerk van zilver, gekleed van bruin, omgord met een koord van sabel, houdende in de regterhand een open boek, in de linker eene rol, beide van zilver."

Wapen van Winschoten

II : 5 september 1933
"In azuur het beeld van den Heiligen Vitus, zijnde een jongeling van natuurlijke kleur, gekleed in een tunica van zilver; in de rechterhand houdende een martelaarspalmtak van hetzelfde, in de linkerhand een gouden boek, en staande op een voetstuk van zilver."

Wapen van Winschoten

Oorsprong/verklaring

et wapen is de afbeelding van de parochieheilige. De parochie Winschoten behoorde tot het klooster Corvey in Duitsland, waar het gebeente van de H.Vitus is bijgezet.

Wanneer de abdij van Corvey an der Weser invloed in Winschoten verkreeg is niet zeker. De oudste vermelding dateert uit 1474. Na de reformatie verdween deze invloed.

Het wapen was in 1853 verleend met de heilige als een monnik. AAngezien St. Vitus nooit als monnik heeft geleefd, maar een Romeins burger was, werd het wapen in 1933 opnieuw verleend.

Van de gemeente of de vesting Winschoten zijn verder geen oudere zegels of wapens bekend.

Wapen van Winschoten

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Winschoten

Wapen van Winschoten

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Winschoten

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Winschoten

Het wapen op heraldische tegels
Wapen van Winschoten

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literatuur : Timmer en Oostman, 1950