Winsum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WINSUM

Provincie : Groningen
Opheffing : 2019 Het Hogeland, Westerkwartier
Toevoegingen : 1990 Adorp, Baflo, Ezinge

I : 21 mei 1889
"In keel een paard, gaande, in natuurlijke kleur, getoomd,omgord en gezadeld van goud, dragend een ridder, gekleed in bruin en eene dame, gekleed in lazuur, voerende de ridder eene lans met steel van sabel, punt van goud en vaantje van zilver; alles vergezeld van eene zevenpuntige ster van goud. Het schild gedekt met eene gouden kroon met 5 fleurons."

II : 13 oktober 1992
"In sinopel een verhoogde en versmalde dwarsbalk van zilver, vergezeld boven van vier zevenpuntige sterren van goud en beneden van een ruiter met dame van goud, gezeten op een paard van zilver, getoomd, omgord en gezadeld van goud, de ruiter houdende een lans met vaan van zilver in de rechterhand. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Wapen van Winsum

Oorsprong/verklaring

Winsum is gelegen in het voormalige Hunsingo, en wel in de beide landschappen Opgo en Halfambt, alsmede gedeeltelijk in het landschap Midgo, behorend tot het Westerkwartier. In het zegel van Halfambt komt een afbeelding voor van St. Laurentius met een rooster. In het landschapszegel van Hunsingo stond echter een ruiter te paard met achter hem een dame. Daarachter nog weer een zevenpuntige ster.

Hunsingoz1.jpg

Het zegel van Hunsingo
Winsum1.jpg

Het wapen op het voormalige raadhuis (foto 2013)

De betekenis van ruiter en ster is niet duidelijk. Zowel Wodan als St. Maarten tot een onderwerp van folkloristische verbeelding zijn genoemd. Winsum beschouwde zich als hoofdplaats van Hunsingo, mede doordat in Winsum de jaarlijkse vergadering, 'warf' van de hoofdelingen plaatsvond.
De gemeente vroeg daarom in 1889 een wapen aan gebaseerd op het zegel van Hunsingo.

Wapen van Winsum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Winsum

Briefhoofd 1992

Bij het ontwerp voor een nieuw wapen lagen een aantal symbolen voor de hand. Enerzijds de golvende dwarbalk in sinopel van Adorp, de ster van Baflo en het rooster van St. Laurentius uit het wapenvan Halfambt. Hierop zijn een aantal mogelijke voorstellen ingediend: 1) Gedeeld, I een verlaagde golvende dwarsbalk van zilver vergezeld van de ster uit het wapen van Baflo, II een Laurentiusrooster. 2) Een verlaagde golvende dwarsbalk vergezeld van 3 sterren, 3) Het zegelbeeld van Hunsingo, warbij het veld van metaal, het paard zwart en de figuren van een kleur, het geheel eventueel vergezeld van 3 sterren in het schildhoofd.

Uiteindelijk vormde het huidige wapen een compromis. Een vijfbladerige kroon werd aangevraagd omdat de gemeenten destijds in de staten vertegenwoordigd waren.

Wapen van Winsum

Bij de gemeentegrens, met Lubraniec (2018)

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Daae, 1995