Workshop Administrative Center, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 11:38, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

WORKSHOP ADMINISTRATIVE CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Workshop Administrative Center, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält en med åtta ben försedd häst av silver i språng med man, svans och hovar av guld och med blixtar av guld vid hovarna
över en av ett bågsnitt blidad stam av silver, belagd med ett åt sinister öppet kugghjul av purpur. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Administrative Center, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

Unfortunately we have no information on the meaning or origin of these arms yet.

If you have any information on the origin or meaning of these arms, or have additional images that you want to share, please mail us your information !


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Force