Workum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WORKUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Nijefurd (2011 Súdwest Fryslân)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"In de lengte doorsneden; de regterhelft van goud, beladen met een halve zwarte arend; en de linkerhelft zwart, beladen met 3 goude leliën, geplaatst 2 en 1. Het schild gedekt met een goude kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Wapen van Workum

Oorsprong/verklaring

Het wapen is vanaf de 15e eeuw bekend op stadszegels. Het eerste zegel uit 1420 vertoont nog niet het wapen, maar een Gothische nis, waarin St.Geertruid, in de rechterhand een bloem, in de linker een palmtak; ter weerszijde een knielende monnik. Een tweede zegel uit 1496 (Van den Bergh) of 1426 (info gemeente Nijefurd) vertoont al wel het wapen met de adelaar en de lelies. Ook op alle volgende zegels en afbeeldingen komt het wapen als zodanig voor.

Waar het wapen vandaan komt is niet bekend. De halve adelaar is een veelvuldig voorkomende figuur in persoonswapens in Friesland. Het zou dus afgeleid kunnen zijn van een grietman of stadsbestuurder van Workum in de 15e eeuw. De lelies zouden of uit een persoonswapen, of van de Mariaverering afgeleid kunnen zijn.

Wapen van Workum

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Workum-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Workum.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Workum

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Workum

Poststempel 1974
Wapen van Workum

Poststempel 1981
Wapen van Workum

Het wapen aan de gevel van het raadhuis in Makkum. Foto Hubert de Vries


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Jansma, 1981; informatie gemeente Nijefurd


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink