Wijmbritseradeel

From Heraldry of the World
(Redirected from Wymbritseradiel)
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


WIJMBRITSERADEEL / WYMBRITSERADIEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2011 Súdwest Fryslân
Toevoegingen : 1984 Doniawerstal (ged), IJlst

I : 25 maart 1818
"Van lazuur beladen met 7 leliën van goud, paalsgewijze geplaatst 2,3 en 2. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

II : 1 november 1975
"Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Arms of Wijmbritseradeel

III : 16 maart 1984
"Gedeeld : I in goud een halve adelaar van sabel, komende uit de delingslijn, II in azuur 7 lelies van goud, geplaatst 1,2,1,2 en 1; in een hartschild van goud een kogge van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Wijmbritseradeel

Oorsprong/verklaring

Op oude zegels van de grietenij komen altijd een halve adelaar en een wisselend aantal lelies voor, de oorsprong van beide elementen is niet duidelijk. In 1818 werden alleen de lelies verleend als wapen. Al in 1963 vroeg het Rijksarchief in Friesland aan deHoge Raad van Adel of het historische wapen niet hersteld kon worden. De Raad adviseerde daarop positief, maar de gemeente vroeg geen wijziging aan. Pas in februari 1975 vroeg de gemeente een nieuw wapen aan. Het hartschild in het laatste wapen gaat terug op het oudste zegel van IJlst, waarop een kogge voorkwam.

Wapen van Wijmbritseradeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Wijmbritseradeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven:Blauhûs, Folsgeare, Gastmer, Heech, Oudega, Skearnegoutum, Tearns, Woudsend.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Dull tot Backenhagen, z.j.; Leeuwarder Courant, 6 juni 1975.