Ysbrechtum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

YSBRECHTUM

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Sneek

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Omgekeerd gemanteld: boven van blauw, beladen met een liggende wassenaar van zilver, onder van rood en over alles heen een gaffel van goud, vergezeld van twee afgerukte, toegewende reigerkoppen van zilver, aan weerszijden van de gaffel één."

Wapen van Ysbrechtum

Oorsprong/verklaring

De gaffel doelt op de eerste letter van de naam van het dorp, maar kan ook worden gezien als de splitsing van wegen in het dorp: naar Nijland, Sneek en Scharnegoutum. De kleur rood symboliseert het dorp zelf. Aardrijkskundig wordt de bebouwing namelijk altijd voorgesteld door rood.

Een ander uitgangspunt was Epema-state, dat het dorpsbeeld van Ysbrechtum beheerst.

Volgens het stemcohier was in 1640 de heer Gravius de eigenaar-bewoner. Het wapen van de familie Gravius 'in blauw een liggende wassenaar (halve maan) van zilver, vergezeld van drie zespuntige sterren van goud, twee in het schildhoofd en één in de voet', is als een van de samenstellende delen van het dorpswapen gekozen. De kleur blauw boven de gaffel met de belangrijkste wapenfiguur uit het wapen Gravius, de liggende wassenaar van zilver, zijn hieraan ontleend. Het goud van de gaffel komt uit het wapen van de Burmania's; het eerste en vierde kwartier en de klaveren zijn van goud.

Het voorkomen van een reigerkolonie, die in 1976 al langer dan vijftig jaar in het bos bij Epema-state verbleef, was aanleiding het heden een plaats in het wapen te geven. De reigerkoppen symboliseren deze kolonie.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
   
Contact us:
 
eBay shop
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Informatie overgenomen van http://www.sneek.nl/infotype/webpage/view.asp?objectID=972