Zederik

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ZEDERIK

Provincie  : Zuid Holland)
Opheffing  : 2019 Vijfheerenlanden
Toevoegingen : 1986 Ameide (ged), Arkel (ged), Hei- en Boeicop (ged), Kedichem (ged), Langerak (ged), Leerbroek, Lexmond, Meerkerk (ged), Nieuwland (ged), Tienhoven (ged)

I : 5 juni 1986
"In goud een paal van zilver, gekanteeld gezoomd van keel en beladen met een zevenbladige roos van keel, gepunt van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

Wapen van Zederik

Oorsprong/verklaring

De paal stelt de Zederik voor, een klein riviertje, dat, gekanaliseerd, in 1825 deel uit ging maken van het Zederikkanaal. Dit kanaal was een voorganger van het Amsterdam-Rijnkanaal.

Binnen de huidige gemeente had alleen Ameide stadsrechten. Op grond hiervan is gekozen voor een wapenopzet die vertikaal is. De Zederik werd derhalve vertikaal weergegeven.

Het geslacht Van Arkel had vanouds veel bezittingen in het gebied van de huidige gemeente. Ook enkele van de opgeheven gemeenten voerden een op het Arkel-wapen gebaseerd wapen. Om de relatie met Arkel weer te geven ijn ter weerszijden van de paal twee gekanteelde palen opgenomen. De roos is het symbool van het Duitse Lippe. Ameide (en Vianen) waren in 1725 in bezit van Simon, graaf van Lippe-Detmold. Hij verkocht beide heerlijkheden aan de Staten van Holland. Het wapen van Lippe is een roos, die hier zevenbladig is weergegeven al symbool voor de 7 opgeheven gemeenten.

Wapen van Zederik

Briefhoofd, +/- 1995


Literatuur: Sierksma, 1986b; Informatie gemeente Zederik


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink