Zeeland (NB)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZEELAND

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1994 Landerd
Toevoegingen : 1942 Reek (ged)

I : 14 oktober 1818
"Van zilver beladen met een kabbelende zee van lazuur, van boven een terras, beplant met een boom, in hunne natuurlijke kleuren."

Wapen van Zeeland (NB)

Oorsprong/verklaring

Het is een sprekend wapen, dat in 1816 is ontworpen.

Zeeland behoorde tot 1810 tot het Heikantgericht van het Land van Ravenstein (met als zetel Uden] en kende als zodanig geen eigen zegel.

In een oorkonde van schepenen van Zeeland van 1676 wordt dan ook gesproken over 'onsen gemeynen schependombssiegel van Uden, Zeelandt ende Boeckel, lande van Ravensteyn'.

In 1815 verzocht de burgemeester van Zeeland om een "Heide Bloem" tussen zee en land te verlenen, doch op de door hem meegezonden tekening lijkt die bloem meer op een boom.

Wapen van Zeeland (NB)

Het wapen op het gemeentehuis
Wapen van Zeeland (NB)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Zeeland (NB)

Poststempel 1988
Wapen van Zeeland (NB)

Briefhoofd, +/- 1945
Wapen van Zeeland (NB)

Briefhoofd, +/- 1985

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor:
"Doorsneden: I in sinopel een heidebloem (Calluna vulgaris) van zilver; II golvend gedwarsbalkt van zilver en sinopel van zes stukken. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Zeeland (NB)

Dit wapen is dus gebaseerd op het oorspronkelijke voorstel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Sierksma, 1962; Brekel et al, 1992