Zevenhuizen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


ZEVENHUIZEN

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1991 Zevenhuizen-Moerkapelle (2010 Zuidplas)
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1816
"Van sijnople beladen met een pal van goud. Het schild gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud en vastgehouden door 2 klimmende leeuwen in hunne natuurlijke verwen."

NB: de leeuwen zijn aanziend

Wapen van Zevenhuizen

Oorsprong/verklaring

Er is geen literatuur bekend over de oorsprong van dit wapen.

Het is als onderdeel opgenomen in het wapen van Zevenhuizen-Moerkapelle.

Wapen van Zevenhuizen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Zevenhuizen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur :