Zijpe en Hazepolder

From Heraldry of the World
Revision as of 07:24, 2 May 2012 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "====Oorsprong/verklaring:====" to "====Oorsprong/verklaring====")
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.gif
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse waterschapswapens
Netherlands.gif

DE ZIJPE- EN HAZEPOLDER

Provincie  : Noord Holland
Opheffing  : 1980 Aangedijkte Landen en Wieringen (1994 Hollands Kroon (2003 Hollands Noorderkwartier))
Toevoegingen  : -

I : 25 mei 1977
"In keel een knobbelzwaan van zilver, gesnaveld van goud, met om de hals een kroon van goud en zwemmend op een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van vier stukken, zilver en azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en ter rechterzijde gehouden door een aanziende leeuw van goud, getongd en genageld van keel."

Zypehaze.wat.jpg

====Oorsprong/verklaring====Waarschijnlijk heeft het gerecht van de Zijpe en Hazepolder al direct na de bedijking en uitgifte van het nieuwe land in 1553 een zegel gekregen, maar een afdruk daarvan is niet bekend. Vlak na de Allerheiligenvloed van 1570, waarop het land overstroomde, werd een nieuw zegel aangevraagd, de rekening daarvan is nog bekend. Het zegel berustte overigens tot 1597 bewaard in Alkmaar en de Alkmaarder schepenen zegelden namens de Zijpe, waar destijds geen eigen schepenen waren. Vanaf 1597-1811 werd het zegel gebruikt door het gerecht Zijpe.

De gemeente Zijpe verkreeg in 1820 een wapen gebaseerd op het zegel, maar het waterschap, feitelijk de rechtsopvolger, vroeg pas in 1977 aan de Hoge Raad van Adel om bevestiging van het aloude wapen.

Zijpez1.jpg

Zegel van het gerecht van de Zijpe en Hazepolder (1571-1811)

Literatuur : Belonje, 1978; Bontekoe, 1978.