Zoeterwoude

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ZOETERWOUDE

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 14 juli 1816
"Van lazuur beladen met 3 klaverbladen met hunne stelen naar boven gekeerd, en en chef met 2 takjes geplaatst en sautoir."

Wapen van Zoeterwoude

Oorsprong/verklaring

Over de herkomst van het wapen is niet veel bekend. Het vroegere heerlijkheidswapen vertoonde alleen drie klaverbladeren van groen op een veld van zilver. De kleuren werden pas blauw-goud bij de verlening in 1816. Bij de aanvraag werden geen kleuren genoemd, en de Hoge Raad van Adel verleende alle ongekleurde wapens in rijkskleuren.

Er bestaan twee verklaringen voor het wapen; de eerste gaat uit van een verwantschap met het wapen van de familie Van Zwieten. Deze familie, die lange tijd heren van Zoeterwoude waren, voerden in hun wapen drie violen. Deze violen zouden later verbasterd zijn tot klaverblaadjes. Een andere verklaring zou zijn dat de blaadjes de drie wouden in de heerlijkheid voor zouden stellen.

Zoeterwoude vormde samen met Stompwijk een ambachtsheerlijkheid van 1300-1610, toen Zoeterwoude in bezit kwam van de stad Leiden. Zoeterwoude had in die tijd geen eigen zegel; de schout zegelde met zijn eigen persoonlijke zegel. Of er destijds wel een heerlijkheidswapen is geweest is niet bekend. In ieder geval liet de stad Leiden direct een zegel snijden, waarop het wapen van Leiden voorkwam en de tekst dat Leiden hier fungeerde als ambachtsheer. Als contrazegel diende het zegel van de schout. Een zegel met het wapen van Zoeterwoude is er niet geweest.

Waar de takjes vandaan komen en waarom de klaverblaadjes eigenlijk op zijn kop staan is niet bekend.

Wapen van Zoeterwoude

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Zoeterwoude

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Zoeterwoude

Het wapen op een Newa bandje
Wapen van Zoeterwoude

Het wapen op een suikerzakje van de gemeente
Wapen van Zoeterwoude

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Zoeterwoude

Poststempel

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie gemeente Zoeterwoude; Versprille, 1966