Zuiderpolder bij Franeker

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE ZUIDERPOLDER BIJ FRANEKER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 1977 It Marnelân (1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen  : ?

I : 5 oktober 1935
"Doorsneden : 1 in azuur een klok van goud; 2 wederom doorsneden: 1 in goud drie rozen van keel naast elkander; 2 in azuur een klaverblad van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Zuiderpolder bij Franeker

Oorsprong/verklaring

Het wapen bevat elementen uit de wapens van de gemeenten, waarin het waterschap lag. De klok is ontleend aan het wapen van de stad Franeker. De rozen komen uit het wapen van Franekeradeel, en het klaverblad uit het wapen van Hennaarderadeel.


Literatuur: