Zuidwolde


ZUIDWOLDE

Provincie  : Drenthe
Opheffing  : 1998 De Wolden (ged), Hoogeveen (ged)
Toevoegingen : -

I : 6 juli 1937
"Omgekeerd gemanteld en ingebogen: boven van keel, bezaaid met eikeblaadjes van zilver, beneden in goud 3 adelaars van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen; schildhouders : 2 wildemannen, omkranst en omgord met loof, in de vrije hand een knods over den schouder houdende, alles van natuurlijke kleur."

Wapen van Zuidwolde

Oorsprong/verklaring

Het bovenste deel van het wapen symboliseert de oude naam van de plaats, Kerkenbosch en de bosrijke omgeving.

Het onderste deel is afgeleid van het wapen van de familie Van Echten, die lange tijd leiding hadden gegeven aan de ontginningen in de streek. De familie had ook op andere gebieden veel invloed in de huidige gemeente.

De schildhouders symboliseren, net als bij andere Drentse gemeenten de prehistorische bewoning.


Het wapen op een envelop 1990

Het wapen op een envelop 1994

Briefhoofd, +/- 1995

Het wapen in het dorp

Lokaal suikerzakje


Literatuur: Sierksma, 1962; Informatie gemeente Zuidwolde


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Colonial heraldry:
(English)

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink