Zwin-polder

From Heraldry of the World
Revision as of 18:26, 1 April 2012 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replace - "'''Origin/meaning :'''<br/>" to "====Origin/meaning====")

Jump to navigation Jump to search
Belgium.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of Belgium - Belgische Overheidswapens / Armorial de Belgique
Belgium.jpg

POLDERBESTUUR VAN DE ZWIN-POLDER

Province : West-Vlaanderen
Additions : ?

Zwinpolder.jpg

Official blason: In zilver een versmalde linkerschuinbalk van lazuur, boven en onder vergezeld van een versmalde aanstotende dwarsbalk van hetzelfde, de bovenste getopt met een kroontje met drie fleurons van goud. Het schild getopt met een hordekroon met vijf palen van goud en wilgentakken van natuurlijke kleur.

Origin/meaning

The arms were officially granted on August 5, 2008.

I have no information on the origin or meaning of these arms. Any information is welcome !

Literature : Image from Flemish Heraldic Council