's Gravenzande

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

'S GRAVENZANDE (ook : ’s-Gravenzande en Zandambacht)

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 2004 Westland
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1816
"Van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud"

II : 3 oktober 1960
"In azuur een klimmende leeuw van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van 's Gravenzande / Arms of 's Gravenzande

Oorsprong/verklaring

's Gravenzande verkreeg in 1246 stadsrechten van graaf Willem II van Holland. De plaats, tot dan toe Sande geheten, wordt sindsdien 's Gravenzande genoemd. De graven van Holland hadden in die tijd geen vast hof, maar hielden hof op een aantal plaatsen, waaronder het dorp Sande. De gravin-moeder, Machteld van Brabant, op wier voorspraak het dorp stadsrechten kreeg, woonde in het dorp gedurende ongeveer 30 jaar.

Waarschijnlijk heeft de nieuwe stad ook het wapen van Holland overgenomen als wapen. Zeker is dat op oude zegels van de stad, de oudste afdrukken dateren uit 1427, altijd een leeuw heeft gestaan. Alle zegels vertonen alleen een leeuw, alleen een zegel uit de 18e eeuw vertoont op het schild een vijfbladerige kroon.

De kleuren van het wapen zijn waarschijnlijk ooit keel op zilver geweest. In de 18e eeuw wordt het wapen weergegeven als het wapen van Holland, dwz een leeuw van keel op een veld van goud. Waarom in 1816 de leeuw plotseling van kleur veranderde is niet bekend. Waarschijnlijk waren de kleuren niet goed aangegeven en werd het wapen, zoals gebruikelijk, in rijkskleuren verleend.

Wapen van 's Gravenzande / Arms of 's Gravenzande

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van 's Gravenzande / Arms of 's Gravenzande

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van 's Gravenzande

Het wapen op een Newa bandje
Wapen van 's Gravenzande

Briefhoofd, +/- 1982
Wapen van 's Gravenzande

Briefhoofd, +/- 1996

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : vdBergh, 1878; Beelaerts van Blokland, 17??; Assies, 1996