's Grevelduin-Capelle

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

's GREVELDUIN-CAPELLE (Heerlijkheid)

Provincie : Noord Brabant

Verleend : 14 oktober 1818
"In zilver een berg, waarop een kapelletje, alles van natuurlijke kleur."

Wapen van 's Grevelduin-Capelle / Arms of 's Grevelduin-Capelle

Oorsprong/verklaring

Het kapelletje is een hier kapelsvlinder, dus een sprekend wapen.

Dit wapen lijkt ontstaan in de Franse Tijd (zie ook Barneveld).

In 1628 wordt als wapen voor Schrevelduyn-Cappel een kapel (kerk) gegeven, maar de kleuren zijn me niet bekend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925; Van der Eyk, 1628