't Suydevelt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

'T SUYDEVELT

Provincie : Drenthe
Opheffing : 2000 Velt en Vecht (2014 Vechtstromen)
Toevoegingen : 1994 Loo- en Drostendiep, Bargerbeek

I : 27 september 1994
"In goud drie golvende linkerschuinbalken van azuur; in een hartschild van zilver een adelaar van keel. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van 't Suydevelt / Arms of 't Suydevelt

Oorsprong/verklaring

Het Suydevelt is een vlakte ten westen van Emmen. De drie golvende balken symboliseren het Loodiep, het Drostendiep en de verschillende kleine beken in het gebied. De adelaar in het hartschild is afgeleid van het wapen van de historisch belangrijke families Van Coevorden en Clencke, die beide in het gebied woonden in de Middeleeuwen. Beide voerden één of meerdere adelaars. Als kleur voor de adelaar werd tenslotte het neutrale rood-wit, de kleuren van het Bisdom Utrecht, gekozen. Het gebied was een bezit van de bischoppen van Utrecht.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Daae, A. : Het wapen van het nieuwe waterschap 'T Suydevelt. Nederlandsche Leeuw 112(1995)365-366.