Âldegea

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ÂLDEGEA - ALDEGA

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Gaasterlân-Sleat

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In azuur een tot de schildranden reikende ruit van goud, beladen met een burcht van keel, gedakt van azuur, met een geopende poort en twee vensters verlicht van het veld; de burcht ter weerszijden en van onderen vergezeld van een turf van sabel; in de rechterbovenhoek van het schild een lelie van goud."

Wapen van Âldegea

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van het waterschap De Groote Noordwolderpolder. Het dorp ligt midden in het gebied van dit waterschap. De burcht is een herinnering van de state van Yge Gaeles van Galema, die in het dorp was gelegen. Ook de lelie is afkomstig uit zijn wapen. De turven gven aan dat het dorp in een veengebied ligt. De kleuren zijn afgeleid van het veen (azuur) met het dorp (burcht) gelegen op een zandwal (goud).


Literatuur: Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1992


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink