Âldegea

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ÂLDEGEA - ALDEGA

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Gaasterlân-Sleat

Het volgende dorpswapen is bekend :

"In azuur een tot de schildranden reikende ruit van goud, beladen met een burcht van keel, gedakt van azuur, met een geopende poort en twee vensters verlicht van het veld; de burcht ter weerszijden en van onderen vergezeld van een turf van sabel; in de rechterbovenhoek van het schild een lelie van goud."

Wapen van Âldegea

Oorsprong/verklaring

Het wapen is afgeleid van het wapen van het waterschap De Groote Noordwolderpolder. Het dorp ligt midden in het gebied van dit waterschap. De burcht is een herinnering van de state van Yge Gaeles van Galema, die in het dorp was gelegen. Ook de lelie is afkomstig uit zijn wapen. De turven gven aan dat het dorp in een veengebied ligt. De kleuren zijn afgeleid van het veen (azuur) met het dorp (burcht) gelegen op een zandwal (goud).


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1992