3rd Train Regiment Norrland Train Regiment, Swedish Army

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

3RD TRAIN REGIMENT NORRLAND TRAIN REGIMENT, SWEDISH ARMY

Raised : 1893 as Norrlands trängbataljon, 1902 renamed Norrlands trängkår, it become a Regiment in 1949.
In 2000 the Regiment become a Battalion within the Jämtland Ranger Regiment
Disbanded : 2004
Garrison : Stockholm (1893-1898), Sollefteå (1898-2000), Östersund (2000-2004)

Coat of arms (crest) of the 3rd Train Regiment Norrland Train Regiment, Swedish Army

Official blazon

I blått fält Västerbottens vapenbild, en springande ren av silver med röd beväring. Skölden lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och därunder två korslagda svärd, allt av silver.

Origin/meaning

The Reindeer is used to symbolise Norrland.The Wheel and Swords are symbols of the Train Troops.


Regimental Colour


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literature: Regimental Colour from Carl Herlitz: Svenska arméns regementen. Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.