Aa of Weerijs

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE AA OF WEERIJS

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1995 Mark en Weerijs
Toevoegingen : -

I : 12 juni 1968
"In zilver een golvende paal van azuur, waaroverheen een dwarsbalk van keel, beladen met een tot de schildranden reikende ketting van goud; rechts boven en links onder vergezeld van een molenrad van sabel, links boven en rechts onder van een kort afgesneden everkop, eveneens van sabel met zilveren houwers en getongd van keel. Een hartschild van keel, beladen met drie Sint Andrieskruisjes van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Aa of Weerijs / Arms of Aa of Weerijs

Oorsprong/verklaring

De blauwe paal staat voor de Aa of Weerijs, die in Belgie ontspringt en dus de staatsgrens passeert. Dit laatste wordt door de ketting gesymboliseerd. De molenraderen symboliseren de vele watermolens, die hier vroeger voorkwamen. De everkoppen duiden op de vroeger grote wildstand in het gebied. Het hartschild tenslotte duidt op de ligging in de Baronie van Breda.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Ham, W. A. van. : Het wapen van het nieuwe waterschap Mark en Weerijs. Nederlandsche Leeuw 113(1996)217-218.