Achtkarspelen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ACHTKARSPELEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Van zilver beladen met een kerspelkerk met 8 torens, staande op een groene grasgrond. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kerk is rood, gedakt van blauw en de kroon heeft 9 parels.

Arms (crest) of Achtkarspelen

Oorsprong/verklaring

Het is een sprekend wapen; de 8 torens symboliseren de 8 kerspels/parochies in de gemeente.

Het huidige Achtkarspelen telt 12 dorpen en buurtschappen, maar ten tijde van de aanvraag waren dat er nog acht, namelijk Augustinusga, Buitenpost, Drogeham, Kooten, Kortwoude, Lutjepost, Surhuizum en Twijzel. Enkele van deze dorpen zijn inmiddels opgegaan in een van de andere, en nieuwe dorpen zijn ontstaan.

Het wapen dateert in ieder geval al uit de middeleeuwen, aangezien een zegel met afdruk uit 1416 al een kerkgebouw met 8 torens te zien geeft, waarvan twee torens groter dan de andere. Binnen de gemeente komt het nog voor op een steen uit het vroegere grietenijhuis te Augustinusga. Deze steen uit de 17e eeuw vertoont een afbeelding met 8 kerktorens, 4 verschillende aan iedere kant, verder symmetrisch, met een boompartij op de voorgrond. Het geheel is niet in een schild geplaatst.

Achtkarspelen-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Achtkarspelen / Arms of Achtkarspelen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Achtkarspelen / Arms of Achtkarspelen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Achtkarspelen / Arms of Achtkarspelen

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Achtkarspelen / Arms of Achtkarspelen

de 17e eeuwse steen uit Augustinusga
Wapen van Achtkarspelen / Arms of Achtkarspelen

Het wapen op het oude gemeentehuis
Wapen van Achtkarspelen / Arms of Achtkarspelen

Het wapen op het oorlogsmonument

De afwijkende kroon, 9 parels ipv een grietenijkroon, wordt gevoerd sinds 1818, waarom deze kroon is aangevraagd is onbekend. In 1984 werd een voorstel gedaan de kroon te vervangen, maar de gemeente heeft hiervan afgezien, vooral vanwege de hoge kosten die een wijziging met zich mee zou brengen.

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Bûtenpost, Harkema en Surhuzum.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Van den Bergh, 1878; anoniem :Wapen en Vlag, 1991; Trouw 28-4-1984.