Akkrum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

AKKRUM

Provincie : Frieslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Arms (crest) of Akkrum

Oorsprong/verklaring

Het wapen van Akkrum komt voor op de "Ackrumer Friesche Boere Almanack" van 1671. De betekenis van de kroon en de drie klaverbladen is helaas niet bekend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl