Aldeboarn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ALDEBOARN - OLDEBOORN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Boarnsterhim

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Aldeboarn / Arms of Aldeboarn

Oorsprong/verklaring

Dit vlekkewapen komt voor op een steen in de toren van Aldeboarn. Tevens komt het wapen voor op de avondmaalskelk van de grote kerk. Het avondmaalsstel is in 1659 in Leeuwarden gemaakt door Homme Durks en Jan Melchiors.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : De achttien dorpswapens van Boarnsterhim. Anzichtskaart en www.boarnsterhim.nl