Aldehaske

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ALDEHASKE - OUDEHASKE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Skarsterlân

Het volgende dorpswapen is bekend :

"Van sinopel, beladen met een varkenskop van goud; en een golvend schildhoofd van zilver, waarop een springende haas van keel, ter weerszijde vergezeld van een turf van sabel."

Wapen van Aldehaske / Arms of Aldehaske

Oorsprong/verklaring

De haas is sprekend voor de plaats, de turven duiden op de vroegere turfwinning. De varkenskop is ontleend aan een oud versje.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1990